Oferta sprzedaży długu

Podstawa roszczenia

Faktura

Przeterminowanie

29/09/2019

Sprzedawca

tel: +48 518 307 693

Dłużnik

123LOGISTICS.EU SP. Z O. O.
Wartość wierzytelności brutto: 13 235,06 PLN
Sprzedam za: 13 235,06 PLN