Oferta sprzedaży długu

Podstawa roszczenia

Faktura

Przeterminowanie

12/08/2019

Sprzedawca

tel: +48 518 307 693

Dłużnik

ALORA sp. z o. o.
Wartość wierzytelności brutto: 1 574,40 EURO
Sprzedam za: 1 574,40 EURO