Oferta sprzedaży długu

Podstawa roszczenia

Faktura

Przeterminowanie

29/06/2019

Sprzedawca

tel: +48 518 307 693

Dłużnik

ALUJOINER sp. z o. o.
Wartość wierzytelności brutto: 9778,50 PLN
Sprzedam za: 9778,50 PLN