Oferta sprzedaży długu

Podstawa roszczenia

Faktura

Przeterminowanie

31/10/2019

Sprzedawca

tel: +48 518 307 693

Dłużnik

Ambrożuk – TRANS Kacper Ambrożuk
Wartość wierzytelności brutto: 10 020,81 EURO
Sprzedam za: 10 020,81 EURO