Oferta sprzedaży długu

Podstawa roszczenia

Faktura

Przeterminowanie

07/11/2018

Sprzedawca

tel: +48 518 307 693

Dłużnik

AMPAR KLIMA sp. z o. o.
Wartość wierzytelności brutto: 6408,74 PLN
Sprzedam za: 6408,74 PLN