Oferta sprzedaży długu

Podstawa roszczenia

Faktura

Przeterminowanie

16/08/2019

Sprzedawca

tel: +48 518 307 693

Dłużnik

Artur Kosowski INTER- TRAKS
Wartość wierzytelności brutto: 10 729,99 PLN
Sprzedam za: 10 729,99 PLN