Oferta sprzedaży długu

Podstawa roszczenia

Umowa

Przeterminowanie

23/11/2019

Sprzedawca

tel: +48 518 307 693

Dłużnik

BEAVER PEAK INVEST SP. Z O. O.
Wartość wierzytelności brutto: 22000 PLN
Sprzedam za: 22000 PLN