Oferta sprzedaży długu

Podstawa roszczenia

Faktura

Przeterminowanie

12/09/2019

Sprzedawca

tel: +48 518 307 693

Dłużnik

BIOROL.PL Łukasz Szczuchniak
Wartość wierzytelności brutto: 21654,05
Sprzedam za: 21654,05