Oferta sprzedaży długu

Podstawa roszczenia

Faktura

Przeterminowanie

19/10/2019

Sprzedawca

tel: +48 518 307 693

Dłużnik

DIGITAL LOGISTIC SYSTEM sp. z o. o.
Wartość wierzytelności brutto: 3 983,54 PLN
Sprzedam za: 3 983,54 PLN