Oferta sprzedaży długu

Podstawa roszczenia

Faktura

Przeterminowanie

06/03/2019

Sprzedawca

tel: +48 518 307 693

Dłużnik

Firma Handlowo-Usługowa „BARTEX” Marcin Rogalinski
Wartość wierzytelności brutto: 16 809.84 PLN
Sprzedam za: 16 809,84‬ PLN