Oferta sprzedaży długu

Podstawa roszczenia

Faktura

Przeterminowanie

24/12/2019

Sprzedawca

tel: +48 518 307 693

Dłużnik

Firma Handlowo Usługowa „Vegetal” JOANNA SEKUŁA
Wartość wierzytelności brutto: 17487,33 PLN
Sprzedam za: 17487,33 PLN