Oferta sprzedaży długu

Podstawa roszczenia

Faktura

Przeterminowanie

30/06/2019

Sprzedawca

tel: +48 518 307 693

Dłużnik

GBW sp. z o. o. wcześniej MOLEWSKI sp. z o. o.
Wartość wierzytelności brutto: 64 405,00 PLN
Sprzedam za: 64 405,00 PLN