Oferta sprzedaży długu

Podstawa roszczenia

Faktura

Przeterminowanie

17/05/2019

Sprzedawca

tel: +48 518 307 693

Dłużnik

GLOBSPED sp. z o. o.
Wartość wierzytelności brutto: 10 701,00 PLN
Sprzedam za: 10 701,00 PLN