Oferta sprzedaży długu

Podstawa roszczenia

Nakaz zapłaty

Przeterminowanie

21/09/2016

Sprzedawca

tel: +48 518 307 693

Dłużnik

GOSPODARSTWO ROLNE MAREK KUSZ
Wartość wierzytelności brutto: 189 733,00 PLN
Sprzedam za: 189 733,00 PLN