Oferta sprzedaży długu

Podstawa roszczenia

Faktura

Przeterminowanie

26/03/2019

Sprzedawca

tel: +48 518 307 693

Dłużnik

GRAN TRANSPORT MACIEJ ZAWADZKI
Wartość wierzytelności brutto: 5281,87 PLN
Sprzedam za: 5 281,87 PLN