Oferta sprzedaży długu

Podstawa roszczenia

Faktura

Przeterminowanie

06/08/2018

Sprzedawca

tel: +48 518 307 693

Dłużnik

GVK LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
Wartość wierzytelności brutto: 838,12 EURO
Sprzedam za: 838,12 EURO