Oferta sprzedaży długu

Podstawa roszczenia

FAKTURA

Przeterminowanie

14/04/2020

Sprzedawca

tel: +48 518 307 693

Dłużnik

HERZ BIS SYSTEMY WENTYLACYJNE SP. Z O. O.
Wartość wierzytelności brutto: 8747,15 PLN
Sprzedam za: 8747,15 PLN