Oferta sprzedaży długu

Podstawa roszczenia

Wyrok

Przeterminowanie

12/08/2014

Sprzedawca

tel: +48 518 307 693

Dłużnik

JAKOBI INTERNATIONAL TOMASZ POTRAWIAK
Wartość wierzytelności brutto: 17923,60 PLN
Sprzedam za: 17923,60 PLN