Oferta sprzedaży długu

Podstawa roszczenia

Faktura

Przeterminowanie

01/12/2015

Sprzedawca

tel: +48 518 307 693

Dłużnik

JO-ANNA GROUP ANNA BENISZ
Wartość wierzytelności brutto: 27 811,08 PLN
Sprzedam za: 27 811,08 PLN