Oferta sprzedaży długu

Podstawa roszczenia

Faktura

Przeterminowanie

30/07/2018

Sprzedawca

tel: +48 518 307 693

Dłużnik

LOGISTYKA MIĘDZYNARODOWA sp. z o. o.
Wartość wierzytelności brutto: 10 065,51 PLN
Sprzedam za: 10065,51 PLN