Oferta sprzedaży długu

Podstawa roszczenia

Faktura

Przeterminowanie

10/03/2019

Sprzedawca

tel: +48 518 307 693

Dłużnik

MACTOM sp. z o. o.
Wartość wierzytelności brutto: 676,50 EURO
Sprzedam za: 676,50 EURO