Oferta sprzedaży długu

Podstawa roszczenia

Faktura

Przeterminowanie

30/10/2019

Sprzedawca

tel: +48 518 307 693

Dłużnik

MAGNA LOGISTIK GMBH
Wartość wierzytelności brutto: 1800 EURO
Sprzedam za: 1800 EURO