Oferta sprzedaży długu

Podstawa roszczenia

Faktura

Przeterminowanie

08/04/2019

Sprzedawca

tel: +48 518 307 693

Dłużnik

MALIBRA sp. z o. o.
Wartość wierzytelności brutto: 2 555,00 EURO
Sprzedam za: 2 555,00 EURO