Oferta sprzedaży długu

Podstawa roszczenia

Faktura

Przeterminowanie

19/10/2018

Sprzedawca

tel: +48 518 307 693

Dłużnik

MAR-MOT sp. z o.o.
Wartość wierzytelności brutto: 26 438,40 PLN
Sprzedam za: 26 438,40 PLN