Oferta sprzedaży długu

Podstawa roszczenia

Przeterminowanie

29/12/2016

Sprzedawca

tel: +48 518 307 693

Dłużnik

„MEPP EUROPEAN FREIGHT SOLUTIONS” sp. z o. o.
Wartość wierzytelności brutto: 1047,66 EURO
Sprzedam za: 1047,66 EURO