Oferta sprzedaży długu

Podstawa roszczenia

Nakaz zapłaty

Przeterminowanie

28/01/2020

Sprzedawca

tel: +48 518 307 693

Dłużnik

Michał Kałużny Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Produkcyjno-Handlowe „OSKAR”
Wartość wierzytelności brutto: 13 021,95 PLN
Sprzedam za: 13 021,95 PLN