Oferta sprzedaży długu

Podstawa roszczenia

Faktura

Przeterminowanie

03/02/2020

Sprzedawca

tel: +48 518 307 693

Dłużnik

MULTI SERVICE Jarosław Rudaniecki
Wartość wierzytelności brutto: 10 9343 PLN
Sprzedam za: 10 9343 PLN