Oferta sprzedaży długu

Podstawa roszczenia

Faktura

Przeterminowanie

17/09/2019

Sprzedawca

tel: +48 518 307 693

Dłużnik

NETIRO Aneta Szczuchniak
Wartość wierzytelności brutto: 26 334,30 PLN
Sprzedam za: 26 334,30 PLN