Oferta sprzedaży długu

Podstawa roszczenia

Faktura

Przeterminowanie

15/12/2019

Sprzedawca

tel: +48 518 307 693

Dłużnik

NU- TRANSPORT B.V.
Wartość wierzytelności brutto: 1500 EURO
Sprzedam za: 1500 EURO