Oferta sprzedaży długu

Podstawa roszczenia

Faktura

Przeterminowanie

31/08/2019

Sprzedawca

tel: +48 518 307 693

Dłużnik

PEKS USŁUGI TRANSPORTOWE Piotr Skiciński
Wartość wierzytelności brutto: 5214,89 PLN
Sprzedam za: 5214,89 PLN