Oferta sprzedaży długu

Podstawa roszczenia

Faktura

Przeterminowanie

25/10/2019

Sprzedawca

tel: +48 518 307 693

Dłużnik

PELASTRUM sp. z o. o.
Wartość wierzytelności brutto: 11 142,59 PLN
Sprzedam za: 11 142,59 PLN