Oferta sprzedaży długu

Podstawa roszczenia

Faktura

Przeterminowanie

11/04/2020

Sprzedawca

tel: +48 518 307 693

Dłużnik

POLCOPPER SP. Z O. O.
Wartość wierzytelności brutto: 36223,50 PLN
Sprzedam za: 36223,50 PLN