Oferta sprzedaży długu

Podstawa roszczenia

Faktura

Przeterminowanie

12/03/2019

Sprzedawca

tel: +48 518 307 693

Dłużnik

Przedsiębiorstwo Transportowo Handlowe „Zuza” KAROLINA LÓSSA
Wartość wierzytelności brutto: 23 693,40 PLN
Sprzedam za: 23 693,40 PLN