Oferta sprzedaży długu

Podstawa roszczenia

Faktura

Przeterminowanie

18/04/2019

Sprzedawca

tel: +48 518 307 693

Dłużnik

ROLAND PLASTIC sp. z o. o.
Wartość wierzytelności brutto: 8 123,00 PLN
Sprzedam za: 8 123,00 PLN