Oferta sprzedaży długu

Podstawa roszczenia

Faktura

Przeterminowanie

29/09/2019

Sprzedawca

tel: +48 518 307 693

Dłużnik

SIMPLY LOGISTIK sp. z o. o.
Wartość wierzytelności brutto: 27 128,88 EUR
Sprzedam za: 27 128,88 EUR