Oferta sprzedaży długu

Podstawa roszczenia

Faktura

Przeterminowanie

24/12/2017

Sprzedawca

tel: +48 518 307 693

Dłużnik

VF-CONCEPT SP. Z O. O.
Wartość wierzytelności brutto: 98 240,94 PLN
Sprzedam za: 98 240,94 PLN