Oferta sprzedaży długu

Podstawa roszczenia

Faktura

Przeterminowanie

22/07/2019

Sprzedawca

tel: +48 518 307 693

Dłużnik

WAJTOS PIOTR WAJRAK
Wartość wierzytelności brutto: 32 256,00 PLN
Sprzedam za: 32 256,00 PLN